«Գովեա, Երուսաղէմ, զՏէր:
Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. ալէլուիա:
Եկայք ժողովուրդք. երգեցէք Տեառն` ալէլուիա:
Յարուցելոյն ի մեռելոց` ալէլուիա:
Որ զաշխարհս լուսաւորեաց. ալէլուիա»:

Կրկին հնչում են ուրախ ու զուարթաձայն սուրբ զատկական օրհներգութեան բառերն ու աւետում բոլորիս` «Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց, ալէլուիա»: Տիրոջ հրաշափառ յարութեան աւետիսով օծուն ուրախութիւնը ցրում է այն տխուր խաւարը, որ Աւագ Ուրբաթից պատել էր աշխարհը Յիսուսի խաչելութեամբ եւ ապա մահուամբ: Տիրոջ Յարութեան ուրախութիւնը ցրում է միաժամանակ մահուան վախը եւ նաեւ անյուսութիւնը, թէ կեանքը վերջանում է ոչնչով, եւ ամէն ինչ կորցնում է իր իմաստը:

Այո, Տիրոջ հրաշափառ յարութեամբ մեզ շնորհուած ուրախութիւնը մահուան նկատմամբ կեանքի յաղթանակի ուրախութիւնն է: Արդ, ուրեմն` Սուրբ Զատիկը հոգեւոր ցնծութեան տօն է, եւ մենք հրաւիրուած ենք զուարթաձայն երգելու` «Փառք Յարութեան քո, Տէր: Ես ոչ դադարեցայց, Յիսուս, օրհնել զքեզ, զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ»:

Տիրոջ յարութեան տօնի առիթով յղում եմ ձեզ իմ սրտաբուխ բարեմաղթանքներն ու շնորհաւորանքները: Աղօթքով առ Աստուած մաղթում եմ կենաց արեւշատութիւն եւ հոգեւոր ծառայութեանդ մէջ հաստատակամութիւն ու կատարեալ յաջողութիւն: Պիտի խնդրէի իմ շնորհաւորանքներն ու բարեմաղթանքները փոխանցել նաեւ շրջանիդ վարչութանց եւ հովւութեանդ վստահուած մեր հաւատացեալ ժողովրդին:

«Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց: Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի»:

Սիրով եւ առ Աստուած աղօթքով`
Սերովբէ Վարդապետ Իսախանեան
Առաջնորդ