Fusswaschung-Ritus in der Armenischen Hl. Kreuz Kirche. Demut und Liebe, zwei Gebote Christi, die nicht nur als ein Gleichnis erzählt wurden, sondern auch in die Tat umgesetzt wurden. Und wir lernen von Ihm und wir bitten Ihn uns zu reinigen von allem Schmutz und Unrecht unseres Lebens, damit wir Fest stehen auf unseren Füßen, fest stehen in unserem Glauben und auf dem Weg der Verbreitung des Hl. Evangeliums in der Welt. Möge seine Liebe zu uns und der Beispiel seiner Demut in jedem einzelnen Christen sichtbar werden. Darin erkennen wir die Seinen, wenn diese seinem Beispiel folgen in allem.


Ոտնլվայի արարողությունը հայ առաքելական Սբ. Խաչ եկեղեցում: Քրիստոսի երկու պատվիրանները` խոնարհությունն ու սերը, ոչ միայն որպես առակ էին ասվում, այլ նաև գործի էին դրվում: Եվ մենք սովորում ենք Նրանից և խնդրում ենք նրան մաքրելու մեզ մեր կյանքի բոլոր կեղտերից ու սխալներից, որպեսզի աշխարհում Սուրբ Ավետարանի տարածման ճանապարհին ամուր կանգնենք մեր ոտքերի վրա, ամուր մեր հավատքի մեջ: Թող Նրա սերը մեր նկատմամբ և Նրա խոնարհության օրինակը տեսանելի լինեն յուրաքանչյուր քրիստոնյայի մեջ: Դրանում ենք մենք ճանաչում և ընդունում Նրա հավատավորներին, երբ նրանք ամեն ինչում հետևում են Նրա օրինակին: