Վերափոխումն / Astvatsatsin

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ - AUFNAHME MARIENS IN DEN [...]