Աւագ Ուրբաթ / Avag Urbat

Աւագ Ուրբաթ / Avag Urbat

7. April 2023    
14:00 - 15:00
Թաղման կարգ` Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը` ներկայ գտնուելու սոյն արարողութեան։
Աւագ Ուրբաթ / Avag Urbat

Աւագ Ուրբաթ / Avag Urbat

7. April 2023    
17:00 - 18:00
Թաղման կարգ` Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը` ներկայ գտնուելու սոյն արարողութեան։