30. Jahrestag des Erdbebens im Nord-Armenien
Spendensammelaktion in der Adventszeit
Wohnung für eine notleidende Familie

Liebe Freunde und Landsleute,
vor 30 Jahren, am 7. Dezember 1988, bebte die Erde in Armenien. Das nördliche Armenien wurde morgens um 11.41 Uhr armenischer Zeit von einem schweren Erdbeben erschüttert. Die Erdstöße zerstörten nahezu 60 Dörfer und Städte und nahmen mindestens 25.000 Menschen das Leben. Tausende von Familien haben ihre Häuser und Wohnungen, Hab und Gut, verloren.

Leider gibt es auch nach 30 Jahren dieser Katastrophe noch viele Familien, die in provisorischen Behausungen bzw. Containern leben. Die Armenische Kirche hat entschieden, zum 30. Jahrestag des Erdbebens eine Spendensammelaktion zu starten, um mit samt ihren weltweiten Diözesen, Gemeinden und anderen Institutionen diesen Familien zu helfen, eine ständige und angemessene Wohnung zu haben.

Unsere Diözese möchte gern bei dieser Aktion mitmachen und hat das Ziel, für eine notleidende Familie eine Wohnung zu kaufen und ihr zur Verfügung zu stellen. Eine solche Wohnung kostet in der Erdbebenregion ca. 13.500 Euro. Um dieses gottgefällige Vorhaben zu verwirklichen, stellt die Diözese aus ihren eigenen Mitteln 5.000 Euro zur Verfügung.

Ich rufe unsere Gemeinden, Vereine und einzelne Personen auf, dieses Vorhaben mit ihren kleinen oder großen Spenden zu unterstützen. Die Spender erhalten für ihre Spenden ab 50 Euro automatisch eine Zuwendungsbestätigung und können diese steuerlich geltend machen.

Ihre Spenden sind auf das folgende Konto zu überweisen:
Empfänger: Diözese der Armenischen Kirche
Bank: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE56 3705 0198 0002 4024 85
BIC: COLSDE33
Verwendungszweck: Erdbeben30-Wohnung

Herzlichen Dank und ein großes vergelt’s Gott!
Hayr Serove Isakhanyan
Primas der Diözese

Հայաստանի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը
Նախածննդեան Նուիրահաւաք
Բնակարան մի կարիքաւոր ընտանիքի համար

Սիրելի բարեկամներ եւ հայրենակիցներ,
Ուղիղ 30 տարի առաջ, 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, առաւօտեան ժամը 11:41-ին, ահաւոր երկրաշարժը ցնցեց Հայաստան մեր երկիրը: Մի քանի րոպէների ընթացքում Հայաստանի հիւսուսում հողին հաւասարուեցին շուրջ 60 գիւղեր ու քաղաքներ, նուազագոյնը 25.000 մարդ կորցրեցին իրենց կեանքը: Հազարաւոր ընտանիքներ մնացին անօթեւան:

Նոյնիսկ 30 տարի աղետից անց դժբախտաբար կան դեռ բազմաթիւ ընտանիքներ, որոնք բնակւում են ժամանակաւոր կացարաններում կամ տնակներում: Հայ Եկեղեցին իր աշխարհասփիւռ թեմերով ու համայնքերով եւ նաեւ զանազան այլ կազմակերպութիւններով որոշել է երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի առիթով կազմակերպել դրամահաւաք` օժանդակելու այս ընտանքիներին գտնել մշտական ու յարմարաւետ բնակարան:

Մեր Թեմը հաճոյքով ուզում է միանալ այս դրամահաւաքին եւ նպատակ ունի իր հաւաքած միջոցներով մի կարիքաւոր ընտանիքի համար գնել բնակարան եւ տրամադրել նրան: Երկրաշարժի գոտիներում այդպիսի մի բնակարանը արժէ մօտաւորապէս 13.500 եւրօ: Այս աստուածահաճոյ ծրագիրը յաջողութեամբ իրագործելու համար Առաջնորդարանը իր միջոցներից տրամադրում է 5.000 եւրօ:

Ես կոչ եմ անում մեր համայնքներին, միութիւններին եւ անհատներին իրենց փոքր կամ մեծ նուիրատւութեամբ աջակցել այս ծրագրին: 50 եւ աւելի եւրօ նուիրաբերողները իրենց նուիրատւութեան համար ինքնաբերաբար կը ստանան համապատասխան ստացագիր եւ կարող են զեղչել տուրքերից:

Ձեր նուիրատւութիւնները կարող էք փոխանցել հետեւեալ հաշուեհամարին.

Ստացող Diözese der Armenischen Kirche
Դրամատուն` Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE56 3705 0198 0002 4024 85
BIC: COLSDE 33
Նպատակ` Erdbeben30-Wohnung

Շատ շնորհակալութիւն եւ Աստուած պահապան:
Սերովէ Վարդապետ Իսախանեան,
Առաջնորդ Հայոց Գերմանիոյ